Gevolgde cursussen door AMK essen 2022

JEROEN SCHROOYEN:

Jeroen Schrooyen - AMK Kinesist - Fysiotherapeut Essen
 • SYMPOSIUM AZ KLINA: DRIVEN BY PRECESION – INNOVATIES IN DE ORTHOPEDIE
 • ZORGZAAM COMMUNICEREN IN DE PRAKTIJK
 • BEHANDELEN VAN M. PIRIFORMIS SYNDROOM
 • REFRESHER: MANIPULATIES HOOG CERVICALE REGIO
 • REFRESHER MANIPULATIES LUMBALE REGIO
 • 3-DAAGSE: VISCERALE THERAPIE: THORAX REGIO
 • 4-DAAGSE: VISCEROVASCULAIRE MOBILISATIES ONDERSTE LEDEMATEN


SOFIE KONINGS:

Sofie Konings - AMK essen kinesist - Fysiotherapie Roosendaal
 • COMPLEX HANDTRAUMA
 • HIX OPLEIDING: INFORMATIE OVER PATIENTEN ANALYSEREN EN VERWERKEN
 • 4X INTERCOLLEGIAAL OVERLEG ARTS EN KINE: VERBETEREN BEHANDELMETHODES


NELE VAN DEN BERGH:

Nele Van den Berg - AMK-essen kinesist - fysiotherapie
 • PSYCHOMOTORISCH ONDERZOEK: HULPVRAAGGERICHT KIJKEN BIJ KINDEREN VAN 4 TOT 16 JAAR
 • LINK TUSSEN PSYCHOMOTORISCH ONDERZOEK EN FUNCTIONELE OPTOMETRIE
 • ALARMSIGNALEN IN DE MOTORISCHE ONTWIKKELING
 • PELVIC FLOOR WORKOUT FOR KIDS
 • 3-DAAGSE: VAN VOELEND EN ACTIEF ZWANGER NAAR BEWUST BEVALLEN EN MOEDER ZIJN
 • STRESS EN RELAXATIETHERAPIE BIJ KINDEREN


NATALIE VAN DEN BRAND:

Natalie van den Brand - AMK Essen kinesist - Fysiotherapeut
 • SYMPOSIUM ORTHOPEDIE AZ KLINA DRIVEN BY PRECISION
 • 3-DAAGSE: DRY NEEDLING VERVOLG
 • DRY NEEDLING AFVANCED LOWER QUADRANT
 • POWER TALK BINNESTEBUITEN: DE MENTALE ROLLERCOASTER TIJDENS EN NA DE ZWANGERSCHAP
 • POWER TALK: C-SECTION PREPARATION AND RECOVERY
 • CAPEDUCATION: VAN VOELEND EN ACTIEF ZWANGER NAAR BEWUST BEVALLEN EN MOEDER ZIJN


ANNELORE VAN HOOF:

Annelore Van Hoof - AMK essen kinesist - Fysiotherapie Roosendaal
 • 4 DE JAAR OSTEOPATHIE
 • PELVIC FLOOR WORKOUT FOR KIDS


YVON VAN ELTEREN:

Yvon Van Elteren - AMK essen kinesist - Fysiotherapie Essen
 • POSTGRADUAAT MANUELE THERAPIE
 • DRY NEEDLING BASIS CURSUS
 • THE POST -OPERATIVE SHOULDER: GETTING IT RIGHT FROM THE START
 • CORE STABILITY TRAINING: INTEGRATIE EN TOEPASSINGEN IN DE MSK OEFENTHERAPIE


JENTE DE RIJCK:

Jente de Rijck - AMK essen kinesitherapie - fysiotherapie
 • VESTIBULAIRE KINESITHERAPIE
 • PARKINSON’S DISEASE, IS MOVING THE KEY TO SLOW DOWN? THE EXPLORATION OF BOXING, DANCING, TAI CHI AND PILATES AS PHYSICAL ACTIVITY INTERVENTION
 • SYMPOSIUM ORTHOPEDIE AZ KLINA: DRIVEN BY PRECISION
 • LOGOPEDISCHE PROBLEMEN ERKENNEN EN INTEGREREN BINNEN DE KINESITHERAPIE BIJ NEUROLOGISCHE PATIENTEN
 • SYMPOSIUM: NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL: VERSCHILLENDE ASPECTEN BENADERD
 • PEER REVIEW: VALPREVENTIE
 • PARKINSON CONGRES: ONZICHTBARE SYMPTOMEN BIJ ZIEKTE VAN PARKINSON EN HUN BEHANDELING


ANNABELLE DE BACKER:

Annabelle de Backer - AMK essen fysiotherapisten - Kinesisten praktijk Essen - Roosendaal
 • SYNERGIE BEKKENBODEMDYSFUNCTIES BIJ LONGAANDOENINGEN
 • HULPMIDDELEN BIJ DE BRONCHIALE DRAINAGE, THEORIE EN PRAKTIJK
 • STRESSMANAGEMENT