Sinds kort zijn wij in het bezit van een AED-toestel (Automatische Externe Defibrillator)

Wij zijn het als moderne, actieve kinesisten groepspraktijk in ‘hartje’ Essen, verplicht om onze patiënten op een veilige manier te laten revalideren.

AED toestel - AMK kinesisten Essen

AED toestel voor acute hulp

Ingeval van acuut hartfalen

Daar we dagelijks in contact komen met risico patiënten zijn we nu gerust dat we moderne technologie kunnen aanbieden bij acuut hartfalen.

Reanimatie

Al onze therapeuten zijn bekwaam dit toestel te hanteren en hebben tevens de reanimatiecursus AED gevolgd.

Werking van het AED apparaat

De werking kan u zien op het volgende filmpje: