Tarief


Onze praktijk is gedeconventioneerd.

Na gezamenlijk overleg met onze collega’s in Essen en volgens advies van onze Beroepsvereniging AXXON, worden volgende tarieven gehanteerd vanaf 1/1/24:

  • Eerste consultatie/behandeling: 41 euro
  • Vanaf tweede behandeling in de praktijk: 34 euro
  • Huisbezoek: 36 euro
  • Indien u geniet van een verhoogde terugbetaling (code kleefbrief mutualiteit eindigt op ..1/..1) zijn wij verplicht de officiële RIZIV tarieven te hanteren. Gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen.

Voor vragen of opmerkingen kunt u steeds bij ons terecht.

Coaching en counseling


Het tarief voor coaching en counseling is €60 per uur. Dit is zonder tussenkomst van het ziekenfonds.