MEDEDELING AANGAANDE GDPR (AVG)

 
Vanaf 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) officieel van kracht. In het Nederlands spreekt men van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese regelgeving gaat over de bescherming van verzamelde persoonsgegevens. De AVG regelt het opslaan, bewaren, verwerken en de uitwisseling van gegevens.

Kinépraktijk AMK Essen verzamelt, verwerkt en deelt alle gegevens conform de AVG. De persoonsgegevens worden door de kinesitherapeut verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg. De kinesitherapeut houdt zich aan de wettelijke verplichtingen die hem als zorgverlener zijn opgelegd.

Bij vragen hieromtrent kan de verwerkingsverantwoordelijke geraadpleegd worden. De verwerkingsverantwoordelijke is: Jeroen Schrooyen.

Meer weten? Vraag het uw kinesitherapeut!